news-details

Anadolu Isuzu kar dağıtacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II, No:14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre tespit edilen 2023 yılı net karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra brüt yüzde 198,41 oranında 500.000.000 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 1,9841 TL (Net 1,7857 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifimizin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı