news-details

Çin menşeli otomobillerden ek gümrük vergisi alınacak

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korumasını teminen, yurtiçindeki yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti menşeli konvansiyonel (İçten Yanmalı) ve hibrit binek otomobillerden ek gümrük vergisi alacak.

Açıklamada gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilerek  "İthalat Rejimi Kararı ve eklerinde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması, yerli üretimin pazar payının korunması, yurtiçine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlar ile istişare içerisinde yapılmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmakta olup, tatbik edilen ilave gümrük vergileri ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncellenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli konvansiyonel (İçten Yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin ithalatında, "İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7.000 dolar/adetin yüksek olanı uygulanır şeklinde ilave gümrük vergisi uygulaması yapacak.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

"Bu meyanda, yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında “İthalat değerinin yüzde 40’ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır” şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır. Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecektir."

 

  Hibya Haber Ajansı