Deniz Gayrimenkul'de sermaye artırımı tescil edildi

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de sermaye artırımı tescil edildi.

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de sermaye artırımı tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/544 sayılı toplantısında onaylanmıştı. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 15.04.2021 tarihinde başlayan 15 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 30.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 05.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satılmıştır. Bu şekilde sermaye artırımı sonrası şirket sermayesi 400.000.000 TL'ye ulaşmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi ve esas sözleşmenin sermaye ve paylar başlıklı 8. maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 10.06.2021 tarihinde kurula başvuruda bulunulmuş, kurulun 22.06.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-7691 sayılı yazısı ile onayının alınmasını takiben, söz konusu tadil metni 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma