news-details

Mega Metal'in esas sözleşme tadili

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Yönetim kurulunun 22.12.2023 tarih ve 2023/047 sayılı karar gereği, halka arz süreci sonucunda artırılan (ek satışlar dahil) 62.750.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 62.750.000 adet B Grubu payın, beher hisse 28,30 TL'den halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 'şirketin sermayesi' başlıklı 6. maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için SPK'ya başvurulmuştu. Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.01.2024 tarihinde tescil edilmiş, 29.01.2024 tarihinde 11010 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.''
 

  Hibya Haber Ajansı