news-details

OSD'ye hibe desteği sağlanacak

Dünya genelinde hız kazanan iklim politikaları ve her geçen gün daha da belirginleşen emisyon azaltım hedefleri ile büyük boyutlu bir yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin içinde olan otomotiv sanayi için kritik olan proje kapsamında Otomotiv Sanayii Derneği'ne (OSD) hibe desteği sağlanacak. Süresi 4 yıl olan projede, “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği” ve “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim” konularına odaklanılacak.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı'nın hedeflerine ulaşmamızda önemli rol oynayacak olan bu proje, sürdürülebilirlik ve rekabetçiliğin korunması yolundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi.’’ dedi.

AB Delegasyonu ile güçlü bir iş birliği içinde çalışarak yürütülecek proje çıktılarının sadece otomotiv eko-sistemine değil, aynı zamanda ülkemizdeki birçok  sanayi koluna ilham vererek öncü olacağını belirten Eroldu, “Derneğimiz, ortaya koyduğu bu proje ile AB Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlama sürecinde Türk otomotiv sanayisinin farkındalığı ve liderliğini ortaya koymuş oldu. Bu çabalarımızın, sektörümüzün sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Proje sürecinde yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgileri paydaşlarımız ile paylaşarak, eko-sistemdeki tüm oyunculara ve kamuya rehberlik etmeyi ve tüm paydaşlarımız ile iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”  şeklinde konuştu.

Projeyle, Avrupa Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında ana ve tedarik sanayi ile OSD’nin kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin artırılması, OSD’nin kamu kuruluşları ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK) iş birliğinin artırılması, OSD’nin AB’deki paydaşları ile iletişim ağının güçlendirilmesi ve ilgili tüm taraflar için güvenilir bilgi kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında, AYM ve karbonsuzlaşma konusunda AB ve Türk mevzuatının karşılaştırmalı analizinin yapılması, Türkiye’deki otomotiv eko-sisteminin uygulama kapasitesinin artırılmasına yönelik yol haritası hazırlanması, üyelerinin sürdürülebilirlik KPI’larının kaydedileceği bir veri tabanı hazırlanması, eğitim ve seminerler düzenlenmesi, ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümü, batarya direktifi, döngüsel ekonomi gibi konularda benchmark kapsamında AB iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve ilgili paydaşların farkındalığını artırıcı aktiviteler gerçekleştirecek.

  Hibya Haber Ajansı