news-details

Piyasadan haberler

A1CAP… Paylarının %100'ünü haiz hakim ortağı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ olan, 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ" unvanıyla kurulan portföy yönetim şirketinin faaliyetlerine başlayabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na faaliyet izni başvurusu (14.06.2024 tarihinde) yapılmıştır.

AGESA… Şirketin 01.01.2024 -31.05.2024 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 5.256.517.247 TL , hayat dışı 106.085.306 TL olmak üzere toplam 5.362.602.553 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz %103 oranında artış göstermiştir.

ALARK… Hissedarı olduğu Alser Alarko Sermaye Yatırımları Holding Anonim Şirketi'nin sermayesinin 700.000.000-TL nakden arttırılarak 550.000.000,00 TL'den 1.250.000.000,00 TL'ye tezyidi nedeniyle nakden arttırılan kısma; Alarko Holding A.Ş. tarafından 407.272.728,00 TL; Bağlı Ortaklığı olan Alarko Enerji A.Ş tarafından 292.727.272,00 TL ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

ALARK… Bağlı Ortaklığı Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi tarafından, ALFOR AVIATION AND TECHNICAL SERVICES LIMITED'in ("Alfor Aviation") sermayesinin 100 GBP'den 10.000 GBP'ye artırılması kapsamında, sermaye artışına 5,049 GBP ile iştirak edilmesine ve 7.990.100 GBP'nin Alfor Aviation'ın emisyon primi hesabına yatırılmasına karar verilmiştir.

CCOLA… Fitch Ratings ("Fitch"), Coca-Cola İçecek'in ("CCI") Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ‘BBB', görünümü ise ‘Durağan' olarak teyit etti. Fitch aynı zamanda, Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecesi Notu ile Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu ‘BBB' seviyesinde tutarak Ulusal Kredi notu ise en yüksek derece olan "AAA (tur)" olarak teyit etti.

ESCAR… Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. nin sahibi olduğu % 50 oranında hisse satın alınarak % 100 Bağlı Ortaklığı haline gelen Mint Elektrikli AraçTeknolojileri A.Ş. nin %100 bağlı ortaklığı olan Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. faaliyetlerindeki verimliliği arttırmak üzere 22.05.2024 tarihinde Escar Filo Kiralama AŞ.'ye hisse satışı yapılarak % 100 Şirket bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Belirtilen ortaklık yapısı değişiklikleri ve yeniden yapılanma sürecinde daha önce ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti yapmak üzere tasarlanan ve 13.11.2023 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerekli lisansı temin edilen ana iş kolunun kısa vadede kendi lisansı ile değil, mevzuatın izin verdiği bir başka faaliyet türü olan sertifikasyon yöntemi ile yürütülmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiş ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansımız bu kapsamda iptal edilmiştir.

GSDHO… 14 Haziran 2024 tarihli KAP açıklamasındaki bahse konu gemi alımına ilişkin Malta' da yerleşik bağlı ortaklığı Zeyno Maritime Limited tarafından bir adet ultramax tipi kuru yük gemisi alımı için gemi alım sözleşmesi imzalanmıştır.

GOZDE… Şirketin %11,50 oranında hissedarı olduğu, üretim ve perakendecilik tecrübesiyle Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lideri Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.'deki (FLO) paylarından toplam 6.355.263 TL nominal değerli kısmının ortak satışı yoluyla halka arz edilmek suretiyle satılmasına, FLO'nun halka arz çalışmaları kapsamında, çıkarılmış sermayesinin 690.000.000 TL'den 726.315.789 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 36.315.789 TL nominal değerli payın Şirketin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanmasının kabulüne ve halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yetkilendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. FLO paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 14.06.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır. Sn. Kurul'un incelemesine sunulan taslak izahname, FLO'nun ve halka arza aracılık edecek lider aracı kurumlar olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitelerinde ilan edilecektir.

AVOD… Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet azami fon tutarının 40.000.000 TL olarak Geri Alınmasına, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmasına, yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, yetkilendirilmesine oy birliği karar vermiştir.

GWIND… Şirkete ait, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde inşaatı devam eden "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi Projesi"nin 42,5711 MW'lık Yardımcı Kaynak kurulu gücünün (Hibrit GES) 7 MW'lık kısmı bugün (14.06.2024) Bakanlık Kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Bu Kabul ile birlikte Taşpınar Hibrit GES toplam kurulu gücümüz 16,4 MW olmuş ve projenin ilk fazı tamamlanmıştır. Projenin ikinci ve son fazı için inşaat faaliyetlerinin 2024 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Bugün itibariyle Taşpınar RES ve Hibrit GES tesisimizin toplam kurulu gücü ise 95,4 MWm / 73 MWe olarak güncellenmiştir.

HUBVC… Şirketin yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan (A) grubu imtiyazlı paylarının %55'ine tekabül eden 385.000 TL nominal değerli 385.000 adet payı 25.04.2024 tarihinde devralarak, (A) grubu imtiyazlı payların tamamına sahip hale gelen Namık Kemal GÖKALP tarafından Şirket'in yönetim kontrolünün elde edilmesi sebebiyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13.06.2024 tarih ve 33/874 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

MIPAZ… Yıldız Holding A.Ş. ("Satıcı")'nin Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi ("Ufuk Yatırım") sermayesinde sahip olduğu paylardan 43.579.642,1 TL nominal değerli 4.357.964.210 adet paylarının satın alınmasına dair Satıcı ile Şirket ve diğer alıcılar 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re -Pie Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşterileri adına) ("Alıcılar") Hisse Alım Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") 14/06/2024 tarihinde imzalanmıştır.

UZERB… Şirketin sahibi olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mah. 1664 ada 76-77-78-79-102 parselde yer alan 526m² alana sahip arsalar 9.180.000 TL bedelle satılmış olup, tapu devir işlemleri 14.06.2024 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Satış bedelinin tamamı bugün itibarıyla tahsil edilmiştir. Söz konusu satış işlemi neticesinde 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda yer alan kayıtlı değere göre 780.000 TL UFRS karı, 8.417.268,92 TL VUK karı elde edilmiştir.

TMSN… Traktör Sektörü, İş Makinaları, yükleyiciler ve diğer benzer bazı sektörlerde Avrupa Birliği Emisyon Kurallarının Türkiye'de Uygulamaya alınmasına yönelik mevzuatlar çerçevesinde 2023 yılı başından itibaren Avrupa Birliği Emisyon Standartlarına uyumlu EURO-5 dizel motorları için kullanılması zorunlu getirilmiştir. Avrupa Birliği Emisyon Standartlarına uyumlu EURO-5 dizel motorları için kullanılması zorunlu olan "emisyon azaltım sistemi" (ATS) halihazırda tüm üreticiler için ithalat yoluyla temin edilmektedir. Şirket öz sermayesi ve mühendisleri ile ürettiği, yerli EURO-5 dizel motorların yanı sıra "emisyon azaltım sistemi" ATS'nin de yerlileştirilmesi, teknoloji ve know-how transferi yoluyla Türkiye de üretilmesi için; Konya Özel Endüstri Bölgemiz içerisinde 10.000 m² kapalı alanda yıllık 20.000 adet kapasiteye sahip ATS üretimi için fabrika kurulmasına karar verilmiştir. İlgili teknoloji transferi ve makine ekipmanın alımını kapsayan görüşmelerin neticelenmesi ile Yatırım teşvik belgesi için müracaat 14.06.2024 tarihinde (bugün) yapılmıştır. Toplam yatırım tutarı inşa maliyetleri dahil yaklaşık 450.000.000 TL olarak öngörülmüştür. İnşaat dahil tesisin kurulması için 14 aylık takvim hedeflenmektedir.

Kaynak A1 Capital

  Hibya Haber Ajansı