news-details

Yükselen Çelik'ten, yılın ilk yarısında 75,3 milyon TL satış geliri

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

''2020 yılı ikinci çeyreğinde COVID-19 salgının tüm dünyadaki ekonomik etkileri 2020 yılının birinci çeyreğine kıyasla çok daha derin biçimde hissedilmiştir. Çelik sektörünün yanı sıra Şirketimizin hedef sektörlerinden olan kalıp, otomotiv, otomotiv yan sanayi, makina, savunma ve diğer imalat sanayilerini önemli ölçüde etkileyen salgının olumsuz sonuçları, şirketimizin özellikle 2020 yılı ilk yarısına ilişkin mali verilerinde belirgin şekilde kendini göstermiştir. Bu gelişmelere karşın şirketimiz 2020 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artışla 75,3 milyon TL satış geliri kaydetmiştir. Şirket 2020 yılının ilk yarısında 3,0 milyon TL net kar elde etmiştir. Net karlılığın devam ediyor olması nedeniyle, şirketimiz 2020 yılı birinci yarısı itibariyle ana metal endeksinde yer alan ve diğer ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren (ve net zarar açıklayan) diğer şirketlere nazaran pozitif ayrışmıştır. Şirketin 2020 yılının ilk yarısında ürün bazında satış miktarı dağılımı 2019 yılının aynı dönemine göre belirgin biçimde değişmiştir. En yüksek katma değerli ürün olan takım çeliğinin satış miktarı yüzde 70,7 oranında artış göstermiş olup, toplam satış miktarından aldığı pay (kg bazında) yüzde 14’ten yüzde 28’e yükselmiştir. Ton başına satış fiyatı 13.525 TL civarında olan takım çeliğinin cirodaki payı 2020 yılının ilk yarısında yüzde 51,2’ye yükselmiştir (1Y 2019: yüzde 30,7). Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yaşanan gelişmelere bağlı olarak sektör genelinde fiyatların baskılandığı bir dönemde, şirketin katma değerli ürünlerinin toplam satışlar içindeki payının artması sayesinde toplam ton başına gelir 2020 yılının ilk yarısında yüzde 17,6 artışla 7,160 TL/ton olmuştur. (1Y 2019: 6,090 TL/ton)''


Hibya Haber Ajansı